Otyłych

Sen o otyłości symbolizuje nadmierną pobłażliwość. Myślałeś lub dużo robisz. Może to być również reprezentacja złego kapelusza nawykowego, który trzeba było wyciąć trudności. Alternatywnie, jest otyły może odzwierciedlać zły obraz siebie, niskie poczucie własnej wartości lub niepewności co do wagi.