Sen o śledczym z miejsca zbrodni symbolizuje ciebie lub kogoś innego, kto próbuje wykorzystać to, jak głupie lub negatywne były czyjeś czyny. Wiedząc, że ktoś jest winny lub zrobił coś złego i próbuje zdecydować, jak źle jest naprawdę. Przykład: Kobieta marzyła o byciu śledczym z miejsca zbrodni. W prawdziwym życiu próbowała zdecydować, czy zachowanie jej chłopaka było na tyle złe, aby go opuścić.

…(Komunikacja | Komunia | Inwokacje | Modlitwy | arb. Salat) Aby zobaczyć siebie wykonującego swoje obowiązkowe modlitwy {arb. Fardh) we śnie oznacza otrzymanie wysokiej rangi nominacji, duchowy postęp, przywództwo, przewodniczenie ludziom, dostarczanie przesłania, wypełnianie obowiązków, płacenie składek, przekazywanie zaufania lub spełnianie obowiązkowych czynów i cieszenie się pokojem. Jeśli we śnie widzi się siebie, wykonującego na czas jedną z pięciu obowiązkowych modlitw, wykonując właściwą ablucję i prawidłowo wykonując hołd w prawidłowej pozycji stojącej, kłaniającej się i pokłonowej, stojąc z czcią i pobożnością oraz twarzą do Kaaba, oznacza, że ​​będzie wypełniał obowiązki religijne lub uczestniczył w corocznej pielgrzymce w Mekce. Oznacza to również, że wyzwoli się z niesprawiedliwego czynu, w który wpadł i pokutuje, lub może to oznaczać unikanie zła. Wykonywanie we śnie modlitw wyświęconych przez Boga oznacza również wierność obietnicy, zatrudnienie dla osoby, która nie mogła znaleźć pracy, czy pojednanie z dawno zapomnianym przyjacielem lub krewnym. Jeśli ktoś prowadzi modlitwy we śnie, oznacza to, że komuś coś zagwarantuje lub może to oznaczać, że pożyczy pieniądze na pewien okres. Jeśli ktoś modli się we śnie za imamem, oznacza to, że stanie się ciężarem dla innych. Modlitwy południowe znane w języku arabskim jako Zuhur oznaczają manifestację, proklamację lub ujawnienie tego, co ukryte. Modlitwa do Zuhura we śnie oznacza osiągnięcie celu, zaspokojenie każdej potrzeby, uzyskanie wszystkiego, o co prosiliśmy, z ziemskich zdobyczy na tym świecie, lub może to oznaczać duchowe korzyści w zaświatach, a szczególnie jeśli widzi się, że wypełnia swoje modlitwy we śnie. Zakończenie modlitwy oznacza osiągnięcie celu. Jeśli ktoś jest uwięziony z powodu długu i widzi, jak we śnie wypełnia swoje modlitwy Zuhur, oznacza to, że ktoś spłaci za niego dług i uwolni go z więzienia, a wtedy będzie mu się powodziło. Jeśli ktoś widzi siebie wykonującego swoje modlitwy Zuhur w pogodny dzień i czuje się z tego powodu szczęśliwy we śnie, oznacza to, że zaangażuje się w jakąś pracę, która uczyni go sławnym i będzie cieszył się owocami swojej pracy tak samo jak on. w ten jasny i piękny dzień z jego snu. Jeśli ktoś we śnie odprawia południowe modlitwy Zuhur w pochmurny dzień, oznacza to, że jego praca będzie nieprzyjemna. Jeśli chodzi o modlitwy popołudniowe, znane po arabsku jako „Asr”, wykonanie ich we śnie oznacza złożenie ślubowania lub złożenie przyrzeczenia. Ta modlitwa we śnie również przedstawia odpowiedzialność. Jeśli we śnie widzi się siebie wykonującego modlitwy Asr, oznacza to, że to, o co prosi, urzeczywistni się, chociaż po pewnych trudnościach i przeciwnościach. Jeśli ktoś nie wypełni swoich modlitw Asr we śnie, oznacza to, że to, o co prosi, może się nie wydarzyć. Jeśli we śnie widzi się siebie wykonującego modlitwy o zachodzie słońca, znane po arabsku jako Maghrib, oznacza to, że to, czego szuka, osiągnęło swój termin. Jeśli ktoś we śnie dokona modlitw Maghrib, oznacza to, że dostanie to, czego pragnie jego serce. Co do modlitwy nocnej, znanej po arabsku jako „Isha”. Jeśli ktoś widzi, jak we śnie wykonuje swoje modlitwy Tsha, oznacza to, że dokończy swoją pracę i dostanie to, czego chce, lub może to oznaczać koniec jego życia, po którym zwykle spędza się czas odpoczynku, który jest podobny do śmierci. Jeśli we śnie widzi się siebie odprawiającego modlitwy o świcie przed świtem, oznacza to, że nadszedł ranek i wkrótce usłyszy dobre lub złe wieści. Na innym poziomie, jeśli ktoś widzi siebie modlącego się we śnie wieczornymi modlitwami „Isha”, oznacza to, że jest zaangażowany w zaspokajanie potrzeb swojej rodziny zgodnie z poleceniami Boga Wszechmogącego, takich jak zapewnienie im pożywienia, odzieży, schronienia i nauk. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie modlącego się w środku nocy (arb. Witter), oznacza to, że rzeczywiście troszczy się o potrzeby swojej rodziny i być może czuje pociechę w jego obecności. Jeśli we śnie widzi się siebie wykonującego modlitwy Fajr o świcie, oznacza to, że zacznie od tego, co nieuniknione, na przykład do pracy, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Jeśli we śnie widzi się siebie wykonującego południowe modlitwy Zuhur w czasie popołudniowych modlitw, oznacza to, że spłaci swoje długi. Jeśli czyjeś południowe modlitwy Zuhur lub popołudniowe modlitwy Asr zostaną przerwane we śnie, oznacza to, że zapłaci połowę tego, co jest winien. Jeśli we śnie widzi się siebie odprawiającego popołudniowe modlitwy, oznacza to, że jego praca wkrótce zostanie ukończona i pozostanie mu tylko niewiele pracy do wykonania. Modlitwa o zachodzie słońca Maghrib we śnie oznacza zakończenie swoich obowiązków i czas na odpoczynek. Nocne modlitwy Isha we śnie oznaczają zasłanianie rzeczy lub wejście do zacisza własnego domu. Na trzecim poziomie, południowe modlitwy guhur oznaczają pokutę, odrzucenie lub uchylenie praw. Południowe modlitwy Zuhur mogą również oznaczać walkę z szatanem i wrogami, która to walka toczy się zwykle w czasie południowej drzemki. Popołudniowe modlitwy Asr we śnie również reprezentują zwycięstwo w życiu lub mogą oznaczać przewodnictwo, błogosławieństwa i przestrzeganie praw Bożych. Modlitwy o zachodzie słońca Maghrib we śnie oznaczają utratę rodzica, śmierć opiekuna, śmierć bliskiego przyjaciela lub oskarżenie osoby, o której marzy sen. Widzenie siebie modlącego się nocnymi modlitwami Isha we śnie oznacza przygotowanie się do podróży lub może oznaczać małżeństwo, przeniesienie się z jednego miejsca w drugie, może oznaczać cierpienie na kataraktę, osłabienie wzroku lub może oznaczać ogrom co ma nadejść, ponieważ modlitwy Isha są odległe od modlitw Fajr o świcie. Odprawianie we śnie modlitw Fajr o świcie oznacza ślubowanie, które składa się przysięgą. Odmawianie popołudniowych modlitw „Asr” we śnie oznacza osiągnięcie spokoju po cierpieniu z powodu trudności. Odprawianie we śnie modlitw Maghrib o zachodzie słońca oznacza przekroczenie czegoś, co powróci później, a wykonywanie nocnych modlitw „Isha we śnie” oznacza oszustwo i sztuczki. Jeśli we śnie widzi się siebie wykonującego piątkowe modlitwy zbiorowe, oznacza to, że osiągnie to, na co ma nadzieję. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie modlącego się w ogrodzie, oznacza to, że błaga Boga Wszechmogącego o przebaczenie. Jeśli we śnie widzi się siebie modlącego się na farmie, oznacza to spłatę swoich długów. Jeśli modli się we śnie w rzeźni, oznacza to, że dopuści się odrażającego aktu sodomii. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie modlącego się siedzącego bez usprawiedliwienia, oznacza to, że dokona czynu, którego jego Pan nie akceptuje. Jeśli we śnie modli się leżąc na boku w łóżku, oznacza to, że będzie w łóżku. Jeśli ktoś odmawia modlitwę w meczecie, a następnie we śnie zostawia go, by zająć się innymi obowiązkami, oznacza to, że cokolwiek będzie robił, będzie błogosławione i odniesie z tego korzyść. Jeśli ktoś widzi siebie modlącego się podczas jazdy we śnie, oznacza to, że ogarnia go strach lub może stawić czoła walce. Jeśli we śnie widzi się siebie wykonującego obowiązkowe (arb. Fardh) modlitwy skrócone do dwóch grup pokłonów (arb. Rak’at), oznacza to podróże. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie modlącego się jedząc miód, oznacza to, że może odbyć stosunek seksualny z żoną w godzinach postu. Jeśli kobieta widzi, jak we śnie wykonuje obowiązkowe (arb. Fardh) modlitwy skrócone do dwóch grup pokłonów, oznacza to, że w tym dniu będzie miała miesiączkę. Jeśli ktoś odkryje, że spóźnił się z zalecaną modlitwą i nie mógł znaleźć miejsca ani czasu na jej wykonanie we śnie, oznacza to, że będzie miał trudności z ukończeniem czegoś lub spłaceniem długu lub spełnieniem doczesnego celu. Jeśli ktoś celowo zaniedbuje modlitwę obowiązkową lub planuje odprawić ją później (arb. Qada ‘) we śnie, oznacza to, że lekceważy swoje religijne zobowiązanie i ma nadzieję, że później skoryguje swoje nastawienie. Odprawianie we śnie piątkowych modlitw zbiorowych jest oznaką szczęścia, radości, uroczystości, uroczystości, okresu pielgrzymkowego, powstrzymania się od pożyczania pieniędzy na akcesoria czy luksusy. Odprawianie we śnie świątecznych modlitw (arb. Eid) pod koniec miesiąca Ramadanu oznacza spłatę długów, powrót do zdrowia, rozwiewanie trudności i rozpraszanie zmartwień. Odprawianie we śnie modlitw związanych z festiwalem ofiar (arb. Eid-ulAdha. Patrz: Spalenie | Uwolnienie) oznacza kontrolowanie swoich interesów, poszanowanie obietnic lub wypełnianie przysięgi. Odprawianie modlitw przedpołudniowych (arb. Dhuha) we śnie to amnestia, niewinność, złożenie prawdziwej przysięgi, szczęście i wolność od politeizmu. Jeśli ktoś we śnie odmawia modlitwę chorego, oznacza to brak szczęścia i zwątpienie w swoją wiarę. Zgrupowanie dwóch modlitw na raz lub skrócenie ich we śnie oznacza podróż lub pokusę. Odmawianie modlitw bezpośrednio na brudnej, mokrej i nieczystej ziemi bez maty modlitewnej oznacza ubóstwo, upokorzenie i potrzeby. Jeśli ktoś widzi siebie modlącego się bez odpowiedniego zakrycia swojej skromności, jak wymaga tego sen, oznacza to popełnienie zła podczas postu lub dawania jałmużny z nielegalnych zarobków, podążanie za innowacjami, padanie ofiarą namiętności lub wyznawanie, że ma rację, niezależnie od tego, jak modli się. Jeśli ktoś we śnie odmawia modlitwy, aby się czegoś bać, oznacza to nawiązanie partnerstwa biznesowego, prowadzenie działalności gospodarczej lub cierpienie w bólu śmierci. Rozmawianie podczas modlitw we śnie oznacza proszenie o zwrot podarowanego prezentu, zaniechanie skupienia się na swoich zamiarach lub publiczne mówienie o swoich organizacjach charytatywnych. We śnie, podczas modlitwy, jeśli ktoś czyta głośno, kiedy powinien czytać w głębi, lub jeśli czyta w duchu, kiedy ma wzywać na zewnątrz, i jeśli zostanie wezwany do osądzenia między ludźmi, oznacza to, że jego osąd będzie źle lub że może podążać za własnym umysłem, lub może to oznaczać udawanie, fałsz, hipokryzję, ukrywanie prawdy lub niesprawiedliwe konfiskowanie czyichś pieniędzy. Jeśli ktoś zmienia kolejność rytualnych modlitw we śnie, oznacza to, że jest nieposłuszny swoim rodzicom lub sprzeciwia się komuś, kogo powinien słuchać i być posłusznym, albo być może będzie cierpieć z powodu zapomnienia lub pozostawania bezsennymi nocami, albo może oznacza, że ​​brakuje mu inteligencji lub że nie jest w stanie zapamiętać lub zapamiętać rzeczy. Odprawianie nocnych modlitw (arb. Tarawih) we śnie oznacza trud, wyczerpanie, spłatę długów i otrzymywanie wskazówek. Odprawianie specjalnej modlitwy o deszcz {arb. Istisqa) we śnie oznacza lęki, ospałość, rosnące ceny, otępienie rynku, kłopoty, nieszczęście, przywiązanie i stagnację branży budowlanej. Odprawianie we śnie modlitw o zaćmienie Słońca lub Księżyca oznacza dążenie do pocieszenia lub uspokojenia kogoś, a może może oznaczać pokutę grzesznika, powrót na ścieżkę Boga Wszechmogącego, w obawie przed władzami, trudnościami lub przejawem głównych oznak szybko zbliżająca się godzina rozrachunku. Odprawianie specjalnej modlitwy strachu (arb. Khawf) we śnie oznacza jedność, zgodę, powszechną zgodę, spokój i ciszę. Odprawianie modlitw pogrzebowych (arb. Janaza) we śnie oznacza wstawiennictwo za zmarłym. Jeśli zmarły jest nieznany, wówczas odprawianie modlitw pogrzebowych oznacza zatrudnienie bezrobotnego, zyski ze związku partnerskiego lub może oznaczać zaniedbanie regularnych obowiązkowych modlitw, zapominanie lub rozpraszanie się podczas modlitwy. Jeśli we śnie widzi się siebie prowadzącego modlitwy pogrzebowe, a następnie po zakończeniu modlitw wstawia się przesadnie specjalnymi wezwaniami w imieniu zmarłego we śnie, oznacza to, że zostanie wyznaczony przez władcę, który jest hipokrytą, do zarządzania sektorem jego działalności. Jeśli ktoś widzi siebie, błogosławiącego zmarłego we śnie, oznacza to, że Bóg Wszechmogący przebaczył mu jego grzechy. Jeśli we śnie widzi się siebie siedzącego na zgromadzeniu ludzi modlących się za dusze departowane, oznacza to, że modli się na pogrzebie. Widzenie siebie we śnie podczas modlitwy pogrzebowej oznacza, że ​​ktoś wstawia się za grzesznikiem. Jeśli ktoś widzi siebie wykonującego piątkowe zbiorowe modlitwy {arb. Jumu’a) we śnie, oznacza to, że nadchodzi ulga, może oznaczać ponowne spotkanie z ukochaną lub zaspokojenie potrzeby, o którą się prosi. Jeśli we śnie widzi się, jak modli się samotnie piątkowe modlitwy, oznacza to, że taka pomoc jest wyłączna dla niego. Jeśli ktoś coś zgubi i we śnie zobaczy siebie z okazji jednego z dwóch islamskich festiwali, oznacza to, że odnajdzie swój zagubiony przedmiot. Jeśli ktoś widzi siebie wykonującego modlitwy festiwalowe {arb. Eid) końca miesiąca ramadanu we śnie, to znaczy troski, a jeśli jest to święto poświęcenia we śnie, to spłata jego długów, rozładowanie stresu, awans w życiu lub pracy czy uwolnienie od więzienie. Odprawianie modlitw za zaćmienie Słońca lub Księżyca {arb. Kusiif lub Jthusiif) we śnie oznacza, że ​​nieszczęście spotka przywódców kraju lub jego znanych ludzi, lub może oznaczać śmierć wielkiej osoby wiedzy, na której wszyscy wezmą udział. Co do specjalnej modlitwy o deszcz {arb. Istisqa), wykonanie go we śnie może oznaczać wypadek lub niepokoje polityczne. Jeśli ludzie będą odmawiać tę modlitwę od początku do końca we śnie, oznacza to, że ich przeciwności zostaną usunięte. Odmawianie wszelkich modlitw ponadobowiązkowych {arb. Nafl) we śnie reprezentuje pobożność i oddanie wiodącemu przykładowi {arb. Sunna) praktykowane przez Wysłannika Boga, z którym pokój. Jeśli kobieta we śnie widzi siebie prowadzącą mężczyzn w modlitwach, oznacza to, że wkrótce umrze. Odprawianie dodatkowych modlitw {arb. Sunnah) naśladując wiodący przykład posłańca Boga, z którym pokój, we śnie oznacza służenie swojej społeczności ze szczerością, czystością i dobrymi cechami. Jeśli ktoś widzi, że we śnie wykonuje dodatkowe, supererogacyjne modlitwy, oznacza to, że troszczy się o sukces swojego życia w zaświatach i że będzie się cieszył owocem swego oddania zarówno na tym świecie, jak i w zaświatach. Wykonywanie obowiązkowych modlitw {arb. Fardh) we śnie oznacza zapewnienie niezbędnej opieki swojej rodzinie, przy jednoczesnym odprawianiu modlitw uzupełniających {arb. Sunna) oznacza pracę nad zapewnieniem dodatkowego komfortu swojej rodzinie. Ta sama interpretacja jest przewidziana dla odprawiania zbiorowych nocnych modlitw w miesiącu Ramadan, znanych po arabsku jako Taraw’ili. Widzenie tego we śnie oznacza dbanie o potrzeby rodziny i przynoszenie pocieszenia ich sercom. Jeśli podczas modlitwy zbiorowej rzędy są proste we śnie, oznacza to, że tacy ludzie są w ciągłym stanie wysławiania chwały Bożej. Modlitwy supererogacyjne we śnie to także dążenie do jedności ze swoją wspólnotą, miłość do braci oraz nieustanne staranie się, by służyć im i zadowolić ich czynami, pieniędzmi, wsparciem moralnym i finansowym. Jeśli osoba widząca sen jest niezamężna, oznacza to, że się ożeni. Jeśli jest żonaty, oznacza to, że spłodzi dwoje dzieci. Jeśli ubogi widzi, że we śnie wykonuje dobrowolne modlitwy, oznacza to, że zarobi wystarczająco dużo, aby zaspokoić swoje potrzeby. Jeśli ktoś we śnie wykonuje w środku nocy modlitwy znane po arabsku jako Tahajjud, oznacza to, że powstanie na miejscu. Odprawianie specjalnych modlitw o spełnienie pewnych życzeń we śnie oznacza uczestniczenie w oficjalnych ceremoniach lub punktualność w spotkaniach. Odprawiać modlitwy po wyznaczonym czasie {arb. Qada ‘) we śnie oznacza spłatę długów, pokutę z grzechów lub wypełnienie ślubów. Odmawianie modlitw we śnie oznacza chorobę, niepowodzenia, zadowolenie lub ostrzeżenie przed dolegliwością, która spotka ojca, nauczyciela lub ukochaną osobę. Odprawianie specjalnej modlitwy o przebaczenie {arb. Istighfar) we śnie oznacza przebaczenie grzechów i akceptację skruchy. Jeśli ta modlitwa jest wykonywana w zborze we śnie, oznacza to deszcz, dobrobyt, spłodzenie dzieci dla bezpłodnej osoby, obfite plony lub zakup nowej nieruchomości. Odprawianie specjalnych modlitw ku czci Boga, znanych po arabsku jako Tasab’ih. we śnie oznacza otrzymanie prezentu, dar boskiej łaski, błogosławieństw i pomyślności. Odprawianie specjalnej modlitwy proszącej o przewodnictwo w konkretnej potrzebie lub okoliczności we śnie (arb. Istikhfirah) oznacza rozwiewanie wątpliwości lub zamieszania, otrzymywanie wskazówek dotyczących własnego problemu lub może oznaczać sukces projektu. Jeśli wiadomo, że osoba wykonująca taką specjalną modlitwę postępuje zgodnie ze wskazówkami duchowego nauczyciela lub szejka, to jego sen oznacza obniżenie jego duchowego statusu, ponieważ prawdziwy poszukiwacz nie ma pytań. Odprawianie specjalnej modlitwy o bezpieczny powrót podróżnika we śnie {arb. G_ha’ib) oznacza proszenie o odpowiednie warunki pogodowe dla własnych potrzeb lub potrzeb ludzi. Odprawienie specjalnej modlitwy nad grobem zmarłego we śnie oznacza ofiarowanie specjalnych prezentów, które nie gwarantują żadnej nagrody, lub może oznaczać rozdawanie jałmużny potrzebującym. Odprawianie specjalnej modlitwy na powitanie meczetu we śnie oznacza wydawanie pieniędzy na pomoc bliskim i potrzebującym wśród jego przyjaciół. Wykonywanie nagłej i nieoczekiwanej modlitwy we śnie oznacza potajemne dawanie dobrodziejstw lub proszenie o zatrudnienie niesprawiedliwych ludzi. Odprawianie jakiejkolwiek modlitwy nadobowiązkowej, czy to w dzień, czy w nocy we śnie, oznacza dokonanie dobrego uczynku, który zbliża kogoś do Pana, pojednanie przeciwników lub wspieranie miłości między ludźmi. Jeśli ktoś widzi, jak śmieje się podczas swoich modlitw we śnie, oznacza to, że często zapomina o swoich modlitwach i popełnia przestępstwo, wykonując je prawidłowo i na czas. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie modlącego się po pijanemu, oznacza to, że złoży fałszywe zeznanie w sądzie. Jeśli we śnie widzi się siebie modlącego się bez wymaganej ablucji, oznacza to, że jego religijne działanie jest bezwartościowe, a jego przynależność jest godna pogardy. Jeśli ktoś widzi, że we śnie modli się w złym kierunku, oznacza to, że robi coś przeciwnego do tego, do czego jest zobowiązany, lub że postępuje przeciwnie do tego, co zarządził Bóg Wszechmogący. Jeśli ktoś widzi, jak we śnie odwraca się plecami do Domu Bożego, oznacza to, że jest odstępcą, który odrzuca religię Boga lub że go to nie obchodzi. Jeśli we śnie widzi się ludzi w meczecie zwróconych w innym kierunku, oznacza to, że ich przywódca lub sędzia zostanie odwołany ze swojego urzędu lub że zaniedbuje przestrzeganie przepisanych reguł swojej religii lub że podąża za własnym umysłem i pragnienie dokonywania interpretacji religijnych. Jednak odprawianie modlitw i zwracanie się bezradnie w jakimkolwiek kierunku i wołanie o pomoc we śnie oznacza szukanie bliskości Boga lub proszenie o akceptację innych wierzących za niedopuszczalną pobłażliwość lub niedopuszczalną opinię, lub może to oznaczać podróżowanie po kierunek, w jakim stawał w swoim śnie. Jeśli ktoś we śnie widzi siebie modlącego się na wschód lub na zachód i poza granicę Domu Bożego w Mekce, oznacza to, że jest nikczemną osobą pełną arogancji, która obmawia i oczernia innych oraz która ośmiela się oddawać grzechowi i nieposłuszeństwu do swego Pana. Jeśli ktoś nie mógł znaleźć kierunku Ka’aba w swoim śnie, oznacza to, że ma wątpliwości co do swojej wiary. Jeśli jednak we śnie widzi się siebie twarzą do świętego Ka’aby, oznacza to, że idzie prostą ścieżką. Jeśli ktoś widzi siebie w białej szacie i czytający we śnie Koran, oznacza to, że dołączy do karawany pielgrzymów do Mekki. Bóg wie najlepiej. (Zobacz także Śmierć | Imam | Faraon)…

Marząc, że pracujesz, sugeruje, że masz cel, który będzie miał dużo ciężkiej pracy do osiągnięcia. Jeśli jesteś kobietą i sen, który jest w pracy, wskazuje na chęć bycia w ciąży i założyć rodzinę.

…Sen o określonym miejscu we śnie symbolizuje Twój sposób myślenia. Jeśli znasz lokalizację, weź pod uwagę swoje osobiste wspomnienia lub uczucia dotyczące tej lokalizacji. Jeśli nigdy wcześniej nie byłeś w jakimś miejscu, rozważ klimat, wygląd, kolor lub kulturę tego miejsca. Zapoznaj się z sekcją poświęconą tematom krajów, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat symboliki krajów….

Sen o konkretnym miejscu we śnie symbolizuje twój sposób myślenia. Jeśli znasz lokalizację, zastanów się nad swoimi osobistymi wspomnieniami lub uczuciami dotyczącymi tej lokalizacji. Jeśli nigdy nie byłeś w jednym miejscu, zanim weźmiesz pod uwagę wygląd, wygląd, kolor lub kulturę tego miejsca. Zobacz sekcję tematów kraju, aby bliżej przyjrzeć się symboliki kraju.

…Sen o zmianie kształtu symbolizuje zachowanie, które wyraźnie dostosowuje się przed tobą. Ty lub ktoś inny, który ewidentnie zmienia swoje zachowanie lub zamiary, aby dalej robić, co chcą. Negatywnie, zmiana kształtu może odzwierciedlać świadomość ludzi kłamiących o czymś, a następnie wyraźnie odwrotnych do tego, o czym kłamali. Śnienie, że zmieniasz kształt, może oznaczać twoją ciągłą potrzebę zmiany swojej historii lub intencji z innymi, aby pasowały do ​​siebie. Robisz, co chcesz, bez względu na wszystko. Fani Davida Icke mogą uznać za interesujące, że jego teoria zmieniających kształt gadów może w rzeczywistości być po prostu symbolem polityków, którzy okłamują opinię publiczną, podczas gdy my świadomie zauważamy, że tworzą politykę sprzeczną z naszym dobrem. Ludzie, z którymi rozmawiał David Icke, którzy twierdzili, że widzieli te istoty, mogli w rzeczywistości widzieć tylko halucynacje, które symbolizują to przezroczyste negatywne zachowanie….

Marzenie o zobaczeniu luźnej zmiany, która symbolizuje moc, zasoby lub zdolności, które masz i które nie są tak łatwe w użyciu, jak chcesz, aby były. Jesteś w stanie zrobić coś, kiedy chcesz, ale nie ma pracy lub trudności.

Jeśli pracujesz ze złością we śnie, to pokazuje, że masz do czynienia z nieprzyjemną sytuacją w swoim życiu. W śnie znajduje się praca w starym miejscu pracy, oznacza to, że trzeba wziąć doświadczenie z przeszłości i używać go w obecnej sytuacji. Jeśli ciężko i entuzjastycznie pracujesz, to marzenie przyniesie sukces i zdrowie do życia.

…Wyrzucenie nas z pracy świadczy o braku zgody w naszej działalności zawodowej. Jeśli ktoś, kogo znamy, zostaje zwolniony, to znak, że nie lubimy mieszać przyjaźni i biznesu….

Jeśli marzyłeś o byciu przestrzenią, to takie marzenie wskazuje, jak otwarty jesteś i możesz być sam bez innej pomocy. Z drugiej strony, sen może ostrzec o tym, że nie jesteś wystarczająco uziemiony i być poza przestrzenią.

Zobacz znaczenie przestrzeni kosmicznej

Marzyć o pewnym miejscu jest powiedzieć o swoim wewnętrznym stanie umysłu. Zastanów się nad swoimi uczuciami i wspomnieniami z tym konkretnym miejscem.

(Zobacz Zmiany)

Zobacz znaczenie garderoby

Sen o zobaczeniu luźnych zmian symbolizuje moc, zasoby lub zdolności, które nie są tak łatwe w użyciu, jak byś chciał. Możesz zrobić coś, kiedy tylko chcesz, ale wiąże się to z pracą lub trudnościami….

(Zobacz Transformacja)

Zobacz znaczenie szycia

(Patrz Stara kobieta)

Sen o wymianie żon symbolizuje łatwą wymianę poważnego pomysłu, sytuacji lub obietnicy. Negatywnie, może to odzwierciedlać zobowiązania inwersji bardzo łatwo. Znak, że twoje poczucie lojalności lub zaangażowania jest słabe. Alternatywnie, wymiana żon może odzwierciedlać romantyczne zainteresowania, które są również łatwo wymieniane.

Obawa dotycząca zmienionego obiektu.

To oznaka smutku.

…Śnienie, że szukasz pracy, oznacza, że ​​nie jesteś zadowolony z prawdziwego życia. Odzwierciedla aktualną satysfakcję z pracy. Może to również oznaczać, że należy coś zrobić natychmiast. Śnienie o pracy oznacza, że ​​odczuwasz niepokój związany z projektem. Może to również oznaczać, że potrzebujesz odpoczynku. Marzenia o poprzedniej pracy oznaczają, że doświadczenie należy zastosować w obecnej sytuacji. Marzenie o ciężkiej pracy może oznaczać sukces i zasługi. Alternatywnie możesz zasugerować niepokój związany z pracą lub bieżącym projektem….

Śnienie, że jesteś w przytułku, oznacza, że ​​jakieś wydarzenie przyniesie ci krzywdę i stratę. Zobacz więzienie….

…Śnienie o miejscu reprezentuje określony aspekt ciebie w konkretnym związku. Sny, w których przebywamy w kilku miejscach, są często związane z ukrytymi obszarami świadomego umysłu i różnymi aspektami naszej osobowości. Sen, że znajdziesz lub odkryjesz nowe miejsca, sugeruje, że rozwijasz nową siłę. Możesz także rozwijać się emocjonalnie. Widok ładnego miejsca we śnie oznacza, że ​​czujesz się zadowolony ze swojego życia. Widzenie ciemnego, tajemniczego miejsca oznacza, że ​​czujesz się zablokowany lub stłumiony w jakiejś sytuacji….

…Latanie we śnie oznacza podróże. Jeśli ktoś widzi siebie latającego leżącego na plecach, oznacza to wygodę. Latanie dla kogoś innego niż podróżnik oznacza bezrobocie. Latanie z jednego dachu na drugi we śnie oznacza przemianę z godnego człowieka w człowieka pozbawionego norm moralnych. We śnie dach reprezentuje również kobietę lub żonę. W tym sensie latanie między dwoma dachami może oznaczać posiadanie kochanki obok żony. Jeśli kobieta widzi, jak leci ze swojego domu do domu mężczyzny, którego zna we śnie, oznacza to, że wyjdzie za niego za mąż. Przelot ze znanej siedziby do odległego i nieznanego miejsca we śnie oznacza śmierć. Jeśli więzień widzi, że leci we śnie, oznacza to, że zostanie zwolniony z więzienia. Latanie ze skrzydłami we śnie to także podróże, a latanie bez skrzydeł oznacza zmianę statusu lub warunków. Jeśli cudzoziemiec widzi, że leci we śnie, oznacza to, że wróci do swojej ojczyzny lub może to oznaczać, że nadmiernie podróżuje. Jeśli ktoś, kto ma dumę i przesadne nadzieje, widzi, że leci we śnie, to jego sen jest zwykłą halucynacją. Jeśli we śnie widzi się siebie lecącego w wyścigu z kimś innym, a jeśli wygrywa wyścig, oznacza to, że pokona swojego przeciwnika i wzniesie się ponad niego na stanowisku. Latanie nad górą we śnie oznacza władzę i suwerenność. Jeśli ktoś, kto kwalifikuje się na przywództwo, widzi, że leci we śnie, oznacza to, że osiągnie pozycję lidera. Jeśli we śnie przewróci się o coś, oznacza to, że będzie posiadał lub kontrolował wszystko, w co wpadnie. Jeśli ktoś nie kwalifikuje się do przywództwa i widzi siebie we śnie, oznacza to pułapki w jego religijnych występach lub może oznaczać zachorowanie. Jeśli ktoś osiągnie zamierzone miejsce we śnie, wtedy jego sen oznacza udaną podróż. Jeśli ktoś leci we śnie i znika poza zasięgiem wzroku, oznacza to jego śmierć. Jeśli ktoś we śnie wylatuje z własnego domu do nieznanego domu, ten ostatni dom reprezentuje jego grób. Latanie we śnie oznacza również chorobę, która może doprowadzić człowieka do śmierci, zanim zdoła wyleczyć się z niej. Jeśli ktoś we śnie leci z niskiego wzniesienia na wyższy i bez skrzydeł, oznacza to spełnienie jego aspiracji. Jeśli ktoś wzbija się w powietrze jak gołąb we śnie i widzi ludzi pod sobą, dzięki czemu może skorzystać lub skrzywdzić kogokolwiek chce, oznacza to, że będzie przewodniczył ludziom i osiągnie rangę honoru i godności. Jeśli ktoś zmęczy się podczas lotu między holowanymi miastami lub miejscami i okaże się, że nie jest w stanie nikogo pożytkować lub skrzywdzić, i jeśli nie szuka niczego w swoim locie, ale nadal cieszy się lataniem we śnie, oznacza to, że stara się znaleźć pieniądze na jego osobiste potrzeby lub interesy. Jeśli ktoś we śnie widzi, jak leci z jednej krainy do drugiej, oznacza to, że osiągnie honor, moc, wygodę i satysfakcję. Jeśli we śnie widzi się, jak leci poziomo, oznacza to, że jego żona wyprostuje swój czyn i bez większego wysiłku z jego strony. Jeśli we śnie widzi się, jak leci pionowo z podniesioną głową i stopami skierowanymi w stronę ziemi, oznacza to, że otrzyma korzyści. Im bardziej się podnosi, tym większe są jego korzyści. Jeśli bogaci ludzie lub rzemieślnicy zobaczą to marzenie, oznacza to, że mogliby zająć pozycję lidera. Jeśli obcokrajowiec zobaczy to we śnie, oznacza to, że wróci do swojej ojczyzny lub może to oznaczać, że już nigdy nie wróci do swojej ojczyzny. Latanie ze skrzydłami we śnie oznacza ogólnie korzyści. Szybowanie wysoko w powietrzu i bez skrzydeł we śnie oznacza lęki i trudności. Latanie we śnie nad domami ludzi i ulicami oznacza trudności i niepokoje. Latanie w pobliżu stada ptaków we śnie oznacza obcowanie, życie lub pracę z nieznanymi ludźmi. Jeśli zły człowiek to zobaczy, oznacza to zły omen, a dla rybaka oznacza cierpienie lub śmierć. Latanie w powietrzu na małej wysokości we śnie oznacza krótką podróż. Jeśli ktoś widzi, że leci dowolnie, a we śnie przestaje latać, oznacza to złagodzenie ciężarów i oczekiwanie, że nadejdą mu wielkie korzyści. Widzenie siebie we śnie lecącego do góry nogami oznacza zdarzenie zła. Jeśli chory widzi, jak we śnie leci w powietrzu, oznacza to, że umrze z powodu swojej choroby. Jeśli we śnie widzi się siebie leżącego nad łóżkiem i lecącego z nim, oznacza to poważną chorobę lub dolegliwość, która uderzy w jego nogi. Radość z latania między niebem a ziemią we śnie oznacza przesadne nadzieje. Latanie we śnie oznacza również poszukiwanie destrukcyjnej wiedzy, gonienie za złym pomysłem lub przebywanie z nikczemnymi i notorycznymi ludźmi, może też oznaczać pośpiech lub lekceważenie poważnego projektu, którego nie udaje się zrealizować z powodu jego gniewnego charakteru. Latanie we śnie oznacza również ekstremalne szczęście lub może oznaczać przesąd. Jeśli ktoś we śnie leci ze złego miejsca do dobrego miejsca, takiego jak farma lub meczet, oznacza to korzyści i wzrost. (Zobacz także Air | Wadi)…

…(Cios | Zmiana kursu | Huragan | Burza | Pułapka | Tornado | Cud) We śnie wiatry reprezentują osobę sprawującą władzę lub przywódcę. W tym sensie wiatry we śnie reprezentują sferę kontroli i jego mocy do zmiany rzeczy lub manewrowania interesami ludzi. Wiatry we śnie mogą również reprezentować przywódcę, jego armię, dowództwa i pomocników. Wiatr był kiedyś jednym ze sług Bożego proroka Salomona, z którym pokój był, gdyż poruszał się pod jego rozkazem za pozwoleniem Boga. Burzowy wiatr we śnie może oznaczać nieszczęścia, zniszczenia lub plagi. Tornado we śnie oznacza zniszczenie lub nieszczęście. Z drugiej strony wiatr we śnie może również oznaczać zapylenie, dobre zbiory, dobrobyt, zwycięstwo lub sukces. Jednak wiatry we śnie oznaczają również chorobę, reumatyzm, kichanie, bóle lub bóle głowy itp. Jeśli ktoś widzi, jak wiatr niesie go i przenosi z jednego miejsca na drugie bez strachu z jego strony, i jeśli we śnie nie ma chmur ani ciemności na niebie, oznacza to, że może przewodniczyć ludziom, jeśli kwalifikuje się do to, lub gdyby chciał to zrobić, albo mogłoby to oznaczać jego sukces biznesowy, lub że zlikwiduje swój towar, jeśli będzie on w stagnacji lub nie będzie można go sprzedać. Jeśli wiatry unoszą kogoś, kogo ogarnia strach lub tyrania, i jeśli wiatry niosą ze sobą ciemne chmury lub chmurę pyłu we śnie, i jeśli osoba podróżuje, gdy zobaczy sen, oznacza to, że stanie twarzą w twarz wielkie trudności. Jeśli jest chory, jego choroba będzie się nasilać lub może to oznaczać, że będzie go prześladował jakiś wyższy porządek, albo może sędzia orzeknie przeciwko niemu. Jeśli widzi się ogromne tornado lub burzę tropikalną unoszącą w powietrzu ludzi, drzewa, domy lub bydło, aby rozproszyć ich po drodze zniszczenia, oznacza to wielką plagę lub nieszczęście dotykające ten region. Trujące wiatry lub zanieczyszczone powietrze we śnie to gorączkowa choroba. Burzowy wiatr, któremu we śnie towarzyszy grzmot, przedstawia tyrana. Jeśli wiatr we śnie niesie kogoś z miejsca na miejsce, oznacza to, że może tam podróżować, ale może już nigdy nie wrócić do ojczyzny. Delikatny wiatr lub bryza we śnie reprezentuje łaskę i błogosławieństwo dla ludzi i ziemi. Burza pyłu we śnie symbolizuje zniszczenie ziemi. Jednak wiatry we śnie zawsze reprezentują nowinę od Boga Wszechmogącego. Jeśli wiatrowi nie towarzyszy dobry świadek lub element wiwatujący we śnie, oznacza to ustanie błogosławieństw dla tej krainy. Jeśli wiatrowi we śnie towarzyszy straszliwy lub przenikliwy dźwięk, oznacza to surową karę dla tego miejsca. Jeśli generał armii widzi, że prowadzi swoich żołnierzy i we śnie poprzedza go burzliwy wiatr, oznacza to, że odniesie zwycięstwo i zatriumfuje nad swoim wrogiem. Jeśli jednak burza zmierzy się z nim po jego przybyciu na pole bitwy we śnie, oznacza to, że przegra bitwę. Jeśli ktoś we śnie widzi burzę wyrywającą drzewa, oznacza to, że rząd tego kraju będzie masowo mordował własnych ludzi. Południowy wiatr we śnie oznacza chorobę, chorobę lub śmierć. Południowy wiatr jest czasami interpretowany jako deszcz i dobrobyt. Jeśli ktoś we śnie zobaczy powolny wiatr, oznacza to, że zgodzi się na działania grupy złoczyńców. Jeśli wiatr wieje ze znanego kierunku we śnie, oznacza to miłosierdzie i błogosławieństwo lub że można otrzymać dobrą nowinę z tego kierunku. Wiatry we śnie to także prośba o własne potrzeby lub ich spełnianie. Delikatna bryza we śnie symbolizuje podróż i radość. Jeśli we śnie widzi się czerwony wiatr, przedstawia on krnąbrne dziecko. (Zobacz także Fan)…

…(Łóżko | Karimata) We śnie materac reprezentuje wygodę lub kobietę. Sprzedawanie materaca we śnie oznacza rozwód z żoną. Jeśli żona jest chora, sprzedaż materaca oznacza, że ​​może umrzeć z powodu choroby. Jeśli we śnie widzi się psa lub świnię śpiącą na jego materacu, oznacza to, że osoba bezczelna ma sekretny romans z żoną. Jeśli we śnie materac jest wypchany wełną, bawełną lub puchem, reprezentuje zamożną kobietę. Jeśli we śnie materac jest wykonany z brokatu lub jedwabiu, przedstawia hinduską kobietę. Jeśli kolor materaca we śnie jest biały, oznacza to zakonnicę i pobożną żonę. Zielony materac we śnie przedstawia pobożną i religijną żonę. Czarny materac we śnie przedstawia kobietę, która robi coś innego niż przyjemność dla Boga. Kupno nowego, pięknie wyglądającego materaca we śnie to małżeństwo z cnotliwą i piękną kobietą. Jeśli nowy materac jest rozdarty lub uszkodzony we śnie, oznacza to życie z bezbożną kobietą. Zmiana miejsca łóżka we śnie oznacza rozwód. Jeśli ktoś nie może spać w swoim łóżku we śnie, oznacza to, że nie może mieć związku małżeńskiego z żoną lub może cierpieć na impotencję. Jeśli ktoś we śnie rozerwie materac na kawałki, oznacza to, że popełni cudzołóstwo. Jeśli we śnie widzi swój materac ustawiony przed ratuszem, oznacza to, że może przyjąć ważną polityczną nominację. Nieznany materac w nieznanym miejscu we śnie oznacza zakup, otrzymanie lub odziedziczenie pola uprawnego. Materac we śnie oznacza również urodzenie syna. Zmiana materaca we śnie oznacza opuszczenie żony ze względu na inną kobietę. Jeśli ktoś nie lubi spać na swoim materacu we śnie i woli znaleźć inne miejsce do odpoczynku, oznacza to, że wyrzeknie się życia małżeńskiego. Złożenie materaca i odłożenie go we śnie oznacza opuszczenie domu na długą podróż, rozwód z żoną lub unikanie z nią snu z tego czy innego powodu, albo może oznaczać śmierć męża lub żony. Siedzenie we śnie nad łóżkiem oznacza zdobywanie autorytetu lub zarządzanie czyimś biznesem. Spanie we śnie oznacza nieostrożność lub może oznaczać spokój i ciszę. (Zobacz także Łóżko)…

…(Przeciwności | Walka | Zanieczyszczenie) We śnie widok ciężkiej chmury dymu nad miastem oznacza nieszczęście od Boga Wszechmogącego lub surową karę dla władcy. Jeśli jednak ktoś we śnie zobaczy dym wydobywający się z jego domu, oznacza to, że zostanie zniesławiony, dotknie go ciężka choroba, uraz lub gorączka, które wynikną z jego pracy lub miejsca prowadzenia działalności. Wtedy wyzdrowieje z choroby, odzyska przewagę i odwróci sytuację. Jeśli dym jest spowodowany przez ogień lub unosi się we śnie spod garnka, oznacza to radość po udręce i dobrobyt po ubóstwie. Jeśli dym nie ma we śnie zapachu spalenizny, oznacza to okrucieństwo lub brzydkie doświadczenie, po którym nastąpi ujawnienie i zniesławienie. Jeśli we śnie widzi się siebie w cieniu pod chmurą dymu, oznacza to, że cierpi na wysoką gorączkę. Jeśli ktoś we śnie cierpi z powodu gorąca dymu, oznacza to trudności i cierpienie. Jeśli we śnie widzi się kłęby dymu zbierające się nad wzgórzami, oznacza to, że wielki strach spadnie na mieszkańców tej miejscowości. Jeśli dym nie jest spowodowany pożarem we śnie, reprezentuje stacjonowanie armii, chociaż wojna nie będzie miała miejsca. Jednak wpływ takiego strachu będzie miał wpływ na wszystkich. Jeśli dym szkodzi ludziom i wpływa na ich wzrok lub ogranicza ich widzenie we śnie, oznacza to niesprawiedliwość, depresję, przeciwności losu, ból i cierpienie z powodu boskiej kary za ludzkie grzechy. Dym we śnie to także wiadomości z kierunku, z którego pochodzą. (Zobacz także Smoke | Sparks)…

…Przewiduj sukces i dobrobyt dzięki ciężkiej pracy i pracy zespołowej. Jeśli pszczoły robią miód w naszym domu lub w naszej posiadłości, sukces i szczęście są zapewnione. Ukąszenie przez pszczołę stanowi zagrożenie dla naszej reputacji z powodu oszczerstw. Widok atakujących nas wściekłych pszczół oznacza konflikty z partnerami lub rezygnację z pracy z powodu poszukiwania przyjemności, które mogą przynieść nieszczęście i ruiny. Zabijanie pszczół to najgorszy sen, wskazuje, że ruina jest nieunikniona i jest blisko. Wreszcie zobaczenie ich na kwiatku to symbol nowej miłości….

Sen o rozgrywający symbolizuje aspekt siebie, który jest odpowiedzialny za aranżowanie próby uzyskania większej przewagi w konflikcie. Kontrolować lub obserwować sytuację powrotu kontroli lub zasilania za pomocą wszelkich niezbędnych środków. Prowadzenie trudnej walki, aby osiągnąć wszelkiego rodzaju postępy. Pozytywnie, rozgrywający może odzwierciedlać poczucie szacunku i pewności siebie, jak wziąć sytuację, aby odzyskać władzę lub kontrolę. Prowadzi innych do wykonywania bardzo trudnej pracy. Czując chwałę dobrej pracy zespołowej. Negatywnie, rozgrywający może odzwierciedlać jego uczucia o nie zwiększenie przewagi w sytuacji poprawnie. Błędy, niedopatrzenia, niewłaściwy czas lub niewłaściwe delegowanie, które doprowadziły do odwrócenia impulsu lub postępu. Może to być również reprezentacja aroganckiej postawy, która czuje się nie potrzebuje innych ludzi do wykonywania trudnej pracy. Słaba postawa zespołu.