Sen o elektrycznym krześle symbolizuje możliwość całkowitego upokorzenia i trwałej porażki. Znak, że możesz mieć poczucie winy i strachu konsekwencje, które mogą być kłopotliwe. Obawiając się paradować w pełnym ujawnieniu ich niepowodzenia lub błędów, zanim zostaną w jakiś sposób trwale wykluczeni. Marzenie o zobaczeniu kogoś porażony prądem w fotelu elektrycznym może reprezentować ciebie lub kogoś innego, kto został całkowicie upokorzony, zanim zostanie wykluczony, nie, lub zakazane za coś zrobili źle.

Marzenie o krześle elektrycznym symbolizuje możliwość całkowitego upokorzenia i trwałej porażki. Znak, że możesz mieć poczucie winy i strach przed konsekwencjami, które mogą być krępujące. Obawiając się, że zostaniesz pochwalony w pełnym ujawnieniu twoich niepowodzeń lub złych uczynków, zanim zostaniesz trwale wykluczony w jakiś sposób. Sen o zobaczeniu, jak ktoś zostaje porażony prądem na krześle elektrycznym, może przedstawiać ciebie lub kogoś innego, kto został całkowicie upokorzony, zanim został wykluczony, przegrał lub wygnany za coś, co zrobił źle….

Marzenie o wiertarkach symbolizuje różnorodne opcje, dzięki którym można łatwo rozwiązać problem lub wygodnie utrzymać coś pod kontrolą.

We śnie widząc gniazdko elektryczne, symbolizuje energię i moc.