Sen o jo-jo symbolizuje dobre uczucie, aby zauważyć osobę lub sytuację, robiąc to, co chcesz przez cały czas. Trywialne podejście do czegoś, co kontrolujesz lub manipulujesz. Negatywnie, jo-jo może odzwierciedlać jego bezduszny stosunek do manipulowania inną osobą, lub zabawy z wyzysku. Nie mając wystarczająco dużo poważnych problemów lub problemów.

…Widok tygrysa we śnie symbolizuje aspekt twojej osobowości, który ma niekwestionowaną moc. Problemy lub ludzie, którzy mają nad tobą całkowitą władzę. Tygrysy często symbolizują problem lub potężny strach, że zrobisz absolutnie wszystko, aby uniknąć konfrontacji. Tygrys może również reprezentować potężne błędne przekonanie, które masz. Kłamstwo lub nieporozumienie, które ma na ciebie duży wpływ. Alternatywnie tygrys może odzwierciedlać twój własny niekwestionowany autorytet. Sen o przyjaznym tygrysie może reprezentować przekonanie lub sytuację, która usuwa wszystkie twoje lęki lub problemy. Może to być również reprezentacja władzy, jaką masz nad innymi. Widok niebieskiego tygrysa we śnie symbolizuje pozytywne przekonanie, które przeważa nad innymi priorytetami. Prawdziwe przekonanie, że coś jest tak pozytywne, że jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Negatywnie, niebieski tygrys może odzwierciedlać niezrozumienie czegoś, co do czego masz dobre intencje i któremu przypisujesz zbyt duży priorytet. Przykład: młody człowiek marzył o zobaczeniu tygrysa, który okazał się fałszywy. W prawdziwym życiu stanął przed perspektywą bankructwa, zanim zdał sobie sprawę, że nie jest to tak poważne, jak myślał. Tygrys odzwierciedlał strach przed ruiną finansową, która miała pierwszeństwo przed wszystkim innym w jego życiu. Przykład 2: Młody człowiek marzył o tym, że zobaczył białego tygrysa gryzącego jego rękę. Na jawie robił wszystko, co powiedziała mu jego dziewczyna, ponieważ bał się, że zerwie z nim za coś, co powiedział….

Widząc tygrysa we śnie, symbolizuje aspekt jego osobowości, który ma niekwestionowaną moc. Problemy lub osoby, które mają pełną moc. Tygrysy często symbolizują problem lub ogromny strach, że zrobisz wszystko, aby uniknąć konfrontacji. Tygrys może być również reprezentacją potężnego błędnego przekonania, które masz. Kłamstwo lub nieporozumienie, które silnie wpływa na ciebie. Alternatywnie, tygrys może odzwierciedlać swój własny niekwestionowany organ. Sen o przyjaznym tygrysie może reprezentować wiarę lub sytuację, która usuwa wszystkie twoje obawy lub problemy. Może to być również reprezentacja władzy nad innymi. Zobaczenie niebieskiego tygrysa we śnie symbolizuje pozytywne przekonanie, które dominuje nad innymi priorytetami. Prawdziwe przekonanie, że coś jest tak pozytywne, że jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Negatywnie, niebieski tygrys może odzwierciedlać coś masz dobre intencje i stawia wiele priorytetów na nieporozumienie. Przykład: Młody człowiek marzył o zobaczeniu tygrysa, który okazał się fałszywy. W prawdziwym życiu stanął przed perspektywą bankructwa, zanim zdał sobie sprawę, że nie było to tak poważne, jak się wydawało. Tygrys odzwierciedla strach przed finansową ruiną, która miała pierwszeństwo przed wszystkim w jego życiu. Przykład 2: Młody człowiek marzył o tym, aby biały tygrys ugryzł mu rękę. W prawdziwym życiu robił wszystko, co powiedziała mu jego dziewczyna, ponieważ obawiał się, że zerwała z nim coś, co powiedział.

…Widok tygrysa we śnie reprezentuje twoją energię i zdolność do wykorzystania go w określonych sytuacjach. Ten sen może również wskazywać, że powinieneś przyjąć większą rolę w określonym kierunku. Może to jednak również wskazywać na inteligencję, agresję, siłę i możliwość ratowania rzeczy w trudnych sytuacjach. Oznacza to, że możesz pokonać trudności i osiągnąć luksus i przyjemność. Śnienie, że zaatakuje cię tygrys, symbolizuje twoje stłumione emocje i że się boisz. Widok tygrysa w klatce może oznaczać, że twoje stłumione emocje znajdują się na granicy zagrożenia….

Jeśli marzysz o lwie, to taki sen symbolizuje łaskę, siłę i szermierkę. Sen z Leo pokazuje również jego zdolność do bycia liderem danej sytuacji. Może jesteś tym, który prowadzi sytuację. Lwią łaskę pokazuje jego zdolność do męskiego lub kobiecego, gdy jest potrzebny. Jeśli lew zaatakował cię we śnie, to takie marzenie pokazuje trudną drogę, którą będziesz musiał przejść z wieloma barierami i przeszkodami, aby osiągnąć sukces.

Sen o lwach symbolizuje potrzebę kontrolowania lub dominacji nad innymi. Albo twoja własna potrzeba kontrolowania innych lub projekcja innych osób, które uważasz za chwalącą się, że chcesz cię kontrolować. Pozytywnie, lew może reprezentować przywództwo.

łuk i strzała we śnie, są składnikami ról mężczyzn i kobiet, których dotyka się podczas stosunku seksualnego. Może jeden z tych elementów jest poza kontrolą i nie ma harmonii, gdy się kochają. Z drugiej strony, sen może wskazywać na agresję, frustrację i stres. Może próbujesz zrobić zamknięcie.

…Jeśli go osiągniemy, oznacza to, że osiągniemy swoje cele w prawdziwym życiu. Jeśli właśnie tam dotarliśmy, upadniemy lub nie osiągniemy tego, nie osiągniemy sukcesu z powodu słabości charakteru….

Oznacza koniec zależności moralnej lub materialnej, chyba że klękamy przed nią, w którym to przypadku zwiastuje smutek.

…Dreaming gryf jest symbolem szczęścia w życiu utalentowanej osoby. Wszystkie pozytywne cechy marzyciela i wszystkie szczęśliwe aspekty zmian w życiu marzyciela są reprezentowane przez gryfa we śnie. Gryf lub gryf to mitologiczne stworzenie z ciałem, ogonem i nogami lwa oraz głową i skrzydłami tylnego orła – te cechy symbolizują, że marzyciel ma takie same zdolności jak lew i orzeł. Marzenie o gryfie jest reprezentacją właściwości cech marzyciela: siły fizycznej do walki, stabilności w opinii, wizji rozeznania w podejmowaniu decyzji, ducha intuicji i stanu czujności w osiąganiu celów. Są to tylko część całości w wykwalifikowanych i utalentowanych osobowości, która jest symbolizowana przez gryfa. Marzyciel ma i nie ogranicza się do wiedzy, mądrości, intelektu, siły fizycznej i emocjonalnej. Alternatywnie, marzenie o gryfie jest związane ze słońcem. Gwiazda, z którą pochodzi całe życie. Jednocześnie moc słońca może być katastrofalna. Jeśli chodzi o ten atrybut, zalecenie dla marzyciela jest bardzo proste, ale ważne. Użyj swoich mocy w taki sposób, aby żaden z twoich przeciwników nie mógł zauważyć, jak silny jesteś….

…Sen o dr Jekyllu i panu Hyde symbolizuje skrajną wrażliwość na dotrzymywanie obietnicy lub robienie tego, co powiedziałeś, że zrobisz. Życzliwość lub uwodzenie, zanim stanie się irracjonalne i aroganckie. Może to być również przedstawienie trudności, które nie są w stanie mieć czegoś w obie strony. Alternatywnie, dr Jekyll i pan Hyde mogą reprezentować osobę, którą uważasz za wspaniałą, zanim zaszokujesz cię byciem okropnym. Możesz czuć się zszokowany, że ktoś jest tak arogancki lub negatywny, że lubi cię skrzywdzić, gdy myślałeś, że jest twoim przyjacielem….

…Sen o Adamie i Ewie symbolizuje obszar twojego życia, w którym zaczynasz od zera lub musisz je odbudować. Senom Adama i Ewy często towarzyszą symbole, takie jak bomby atomowe lub scenariusze końca świata. Odzwierciedla to potężną zmianę w życiu lub systemie wierzeń śniącego, która wymaga, aby zaczął od nowa lub podążał w nowym kierunku….

…Sen o łuku i strzale symbolizuje cele, plany i przygotowania, które robisz lub przygotowujesz dla siebie. Dążenie do doskonałości lub dokładnie tego, czego chcesz. Jeśli zła lub zła osoba używa we śnie łuku i strzały, symbolizuje to aspekt twojej osobowości z celami lub planami, które nie leżą w twoim najlepszym interesie lub przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego. Może również odzwierciedlać osobę, o której myślisz, że dąży do ciebie. Jeśli łuk i strzała są używane do wyważania szyby, symbolizuje to twoje cele i plany, które utrudniają ci zrozumienie obecnej sytuacji lub podjęcie inteligentnych decyzji dotyczących przyszłości….

…Łuk i strzała we śnie oznacza wielki zysk wynikający z niezdolności innych do realizacji planów. Zły strzał oznacza zawiedzione nadzieje na pomyślne prowadzenie spraw biznesowych….

Wskazuje na naszą chęć zarabiania pieniędzy.

Sny o Adamie i Ewie wskazują na szczęście, zysk i osobisty sukces.

…Śnienie o przejściu przez zielone i luksusowe pole kukurydzy i widok ciężko wiszących pełnych kłosów oznacza dla rolnika wielkie bogactwo. Oznacza dobre plony oraz bogate zbiory i harmonię w domu. Młodym obiecuje dużo szczęścia i prawdziwych przyjaciół, ale widok wysadzonych uszu oznacza rozczarowanie i żałobę. Widok świeżo zaoranej młodej kukurydzy oznacza przychylność z potężnym i nadchodzącym sukcesem. Zobaczyć, że dojrzał, oznacza sławę i bogactwo. Zobaczenie go w szopce oznacza, że ​​twoje najwyższe pragnienia zostaną zrealizowane. Aby zobaczyć łuskaną kukurydzę, oznacza bogate kombajny i nieskrępowane przysługi. Marzenie o jedzeniu zielonej kukurydzy oznacza harmonię wśród przyjaciół i szczęśliwe związki dla młodych….

aby zobaczyć zimorodka, kiedy marzysz, reprezentuje państwo lub jakość bycia godnym honoru lub szacunku. Zimorodek wyróżnia się również jako omen spokoju.

Marząc, że jesteś opryskiwanie lub za pomocą perfum, sugeruje, że szukasz więcej przyjemności w swoim życiu. Jest symbolem twojej seksualności, zmysłowości i pobłażliwości.

Sen o molestowaniu symbolizuje uczucie lub naruszone w jakiś sposób. Możesz czuć się upokorzony. Może być osoba, która ma dominujący wpływ na ciebie lub z kim masz gorzki spór. Marzenia o molestowaniu mogą być objawem stresu pourazowego. Jeśli byłeś molestowany w prawdziwym życiu, musisz porozmawiać z profesjonalistą.

Jeśli marzysz w jakimkolwiek kontekście o, lub widzisz gopher, może to wskazywać, że czujesz się używany i manipulowane przez innych. Sen może być kalambur na ~dzieje~. W ten sposób może reprezentować twoją inicjatywę działania.

Jeśli marzysz o użyciu modemu we śnie, to takie marzenie oznacza, jak komunikujesz się z innymi.

sen z łukiem i strzałą symbolizuje cele, plany i przygotowania, które robisz lub ustawiasz samodzielnie. W celu doskonałości lub dokładnie to, co chcesz. Jeśli zły lub zły człowiek używa łuku i strzały we śnie symbolizuje aspekt jego osobowości z celami lub planami, które nie są dla niego interesujące lub są szkodliwe. Może również odzwierciedlać kogoś, kto myśli, że to dla celu osiągnięcia go. Jeśli łuk i strzałka jest używany do okna hamulca symbolizuje swoje cele i plany utrudniają ci zrozumieć swoją obecną sytuację lub podejmować mądre decyzje o przyszłości.

…Aby zobaczyć nowo pomalowane domy we śnie, wróży ci sukces z jakimś wymyślonym planem. Aby mieć farbę na ubraniu, będziesz nieszczęśliwy przez bezmyślną krytykę innych. Śnienie, że sam używasz pędzla, oznacza, że ​​będziesz bardzo zadowolony z obecnego zawodu. Sen o oglądaniu pięknych obrazów oznacza, że ​​przyjaciele przyjmą wobec ciebie fałszywe stanowisko, a przekonasz się, że przyjemność jest złudna. Dla młodej kobiety marzącej o namalowaniu obrazu, zostanie oszukana w swoim kochanku, który przekaże swoją miłość drugiemu….

…Śniąc o bordowej filiżance lub ponczu, przepowiada, że ​​będziesz bardzo zadowolony z uwagi, jaką okażą ci nowi znajomi….

(Zobacz Miasto | Lot ‘)…

…Noszenie czapki i sukni we śnie oznacza, że ​​przechodzisz na wyższy poziom w swoim życiu. Jesteś gotowy, aby przejść do następnego etapu….

…Chimera to mitologiczny potwór z głową lwa, ciałem kozła i smoczym ogonem. Jego głowa symbolizuje dominujące tendencje, które niszczą wszystkie relacje międzyludzkie. Jego ciało symbolizuje kapryśną i przewrotną seksualność. Jego smoczy ogon symbolizuje duchowe wypaczenie próżności. Ten sen oznacza, że ​​mamy niezmierzoną i niekontrolowaną wyobraźnię, która może być niebezpieczna….

…(arb. Odosobnienie | Odosobnienie) We śnie reprezentuje duchowe odosobnienie, modlitwy, głód, post, depresję, ukorzenie się, opanowanie swoich pasji i pragnień. (Zobacz także Odwrót)…

…Jeśli jemy słodycze, oznacza to, że mamy pozytywne i emocjonalne doświadczenia. Jeśli sen informuje nas o jego cenie lub kradniemy cukierki, ujawnia on nadmiar sentymentalizmu….