Akceptacji

Marzenie o akceptacji symbolizuje problemy poczucia własnej wartości lub mierzenia oczekiwań innych. Może się okazać, że potrzebujesz zatwierdzenia. Może to być również reprezentacja potrzeby udowodnienia siebie w jakiś sposób. Może być sytuacja lub grupa osób o wyższych standardach, w których chcesz być częścią.