Wiolonczelę

Sen o wiolonczeli symbolizuje poczucie, że nikt nie dba o ciebie. Alternatywnie, chello może odzwierciedlać kłopotów z konieczności usłyszeć o czyjeś problemy.