Wasp

Symbol snu osy wskazuje na negatywne emocje i stosunek do innych. Kiedy ugryziony przez osę pokazuje, że są ludzie, którzy czują się pełni złych emocji, takich jak ojeriza, intensywna niechęć, gniew i zazdrość. Chcą wyrządzić szkody i zniszczyć je. Kiedy zabijasz osę we śnie, takie działanie wskazuje, że walczysz ze swoimi wrogami i że bronisz swoich przekonań.