Tramp

Sen, w którym byłeś żebrakiem, pokazuje chęć opuszczenia nadziei społeczeństwa. Może czujesz dużą presję z nich. Marzenie żebraka może również oznaczać niepełnosprawność i ubóstwo.