Krowa

Jeśli marzysz w jakimkolwiek kontekście o, lub widzisz krowy, oznacza to posłuszeństwo władzy, bez wątpienia. Symbolizuje jego uległy i pasywny charakter. Alternatywnie, reprezentuje instynkt macierzyński lub pragnienie, aby być pod opieką. Dla niektórych upraw krowa reprezentuje boskie cechy płodności, odżywiania i macierzyństwa. Jeśli marzysz w jakimkolwiek kontekście o, lub widzisz krowy z twarzy szkieletu, może to wskazywać, że matka lub postać matki w swoim życiu jawy wykazuje brak emocji. Ona jest obojętna na twoje potrzeby. Niezależnie od tego, czy marzysz w jakimkolwiek kontekście, czy widzisz stado krów, wskazuje na potrzebę przynależności.