Panda Urso

Sen o niedźwiedziu pandy, który symbolizuje samotne zachowanie lub nie chce wchodzić w interakcje z innymi ludźmi. Panda sugeruje, że masz pragnienie, aby być sam lub mają być antyspołeczne. Panda jest znakiem, że trzeba starać się mocniej współpracować lub włączyć innych w swoim życiu. Przykład: Człowiek marzył o niedźwiedziu pandy, który próbuje dostać się do drzwi. W prawdziwym życiu sam powiedział, że nigdy nie chciał mieć dziewczyny.