Howl

Sen o wycie słuchu może reprezentować wrażliwość na uporczywe zagrożenie lub niebezpieczną sytuację. Czując się jak ktoś próbuje cię zastraszyć lub przestraszyć cię coś. Poczucie, że coś jest zbyt niebezpieczne, aby przejść teraz. Pozytywnie, wycie może odzwierciedlać kogoś lub coś w życiu, który ostrzega o potencjalnych podatności, aby się obudzić. Marząc, że jesteś wycie może reprezentować chcesz projekt siebie jako zbyt niebezpieczne lub groźne dla innych. Wyślij wiadomość do innych, że nie możesz przegapić.