Tron

jeśli widzisz pusty tron, a następnie pokazuje brak odpowiedzialności bierzesz. Pozytywna nuta, jeśli siedziałeś na tronie, to pokazuje siłę, przewodnictwo, zarządzanie i siłę.