Transwestytyzm

Aby lepiej zrozumieć to marzenie, przeczytaj również interpretacje cross dress