Pracy

Marząc, że pracujesz, sugeruje, że masz cel, który będzie miał dużo ciężkiej pracy do osiągnięcia. Jeśli jesteś kobietą i sen, który jest w pracy, wskazuje na chęć bycia w ciąży i założyć rodzinę.