Pracownik

Jeśli marzysz o pracownikach, a to marzenie wskazuje na potrzebę większego wysiłku w swoim życiu, wszystko, co robisz.