Tokio

Sen o Tokio symbolizuje interakcję społeczną z innymi ludźmi, którzy są wrażliwi na problemy, z którymi już doskonale się borykają. Możesz być bardzo świadomy obrażania ludzi, zawstydzania siebie lub odtworzenia problemu. Nie chcesz żadnych problemów lub błędów jakiegokolwiek rodzaju w kontaktach z ludźmi. Negatywnie, Tokio może odzwierciedlać uczucia, że inni ludzie są zbyt wrażliwe, aby sądzić, że powinny one być bezproblemowe lub czyste.