Palnika

Aby zobaczyć, że pochodnia we śnie jest zawsze dobry omen, ponieważ symbolizuje pewność siebie, zwiększyć pewność siebie i umiejętności, aby rozwijać. Jeśli nosisz pochodnię, to symbolizuje romans i triumf.