Titereiro ( Titereiro )

Sen o lalkarz symbolizuje zachowanie kontrolujące lub manipulacyjne. Może to być również reprezentacja manipulacji intencji lub świadomości kogoś innego, próbując manipulować tobą.