Strzelanie

Sen o usłyszeniu strzału symbolizuje twoją świadomość innej osoby w twoim życiu, podejmując potężną decyzję lub ostrzeżenie. Może to być również przedstawienie waszej świadomości konsekwencji decyzji, którą ostatecznie podjąłeś, stając się obecnym w waszym późnym życiu.