Dziesięć

Zgodnie z marzeniem wujka oznacza to szczególną więź między tobą a twoją rodziną. Marzenie wujka wiąże się również z nowymi celami, które zdefiniowałeś.