Testy

Sen o teście symbolizuje trudną sytuację w twoim życiu. Możesz mieć doświadczenie, którego nigdy wcześniej nie miałeś, stawiłeś czoła konkurencji lub znalazłeś się w sytuacji bez gwarancji. Sytuacja może wymagać wykazania swoich umiejętności. Test może również odzwierciedlać walkę lub mękę. Sen o nieudanym teście symbolizuje wyzwanie, walkę lub mękę, na którą nie byli przygotowaweni, poddali się lub zdecydowali się odejść. Być może nie zrobiłeś wszystkiego, co było, aby rozwiązać problem lub zmierzyć się z wyzwaniem, z którym marzysz o spóźnieniu się na test, symbolizujesz wyzwania, na które nie byłeś przygotowany lub byłeś zbyt roztargniony, aby sobie z tym poradzić. Marzenie o oszukiwaniu w teście symbolizuje brak troski o etykę, uczciwość lub zdobycie czegoś na własną rękę. Może to być również reprezentacja braku szacunku dla sytuacji, która wymaga uczciwości.