Trzęsienie ziemi

Sen o trzęsieniu ziemi, może wskazywać, że masz do czynienia z wielkim shake-up, który zagraża stabilności i Fundacji. Sen podkreśla niepewność, lęki i poczucie bezradności. Jeśli znajdziesz pokrycie od trzęsienia ziemi, można przezwyciężyć te wyzwania. Jeśli zostaniesz uwięziony lub ranny podczas trzęsienia ziemi, poniesiesz stratę swojej firmy i aktywów.