Tarno,Nowy

Jeśli nosiłeś garnitur we śnie, to symbolizuje twoje pragnienie bycia znanym i docenionym. Istnieje kilka wskaźników w twojej osobowości, które chcesz pokazać.