Czerwony dywan

Sen na czerwonym dywanie nawy symbolizuje ścieżkę w życiu, gdzie postrzeganie nawet jest lepszy, powerfuller, lub ~positiver~ niż inni ludzie. Negatywnie czerwony dywan symbolizuje arogancję, domniemanie lub chęć bycia podziwianym lub podziwianym. Pozytywnie, może szukasz walidacji i uznania dla swoich osiągnięć. Przykład: Mężczyzna marzył o przejściu na czerwonym dywanie. W prawdziwym życiu jego sztuka była wystawiana i uczyniła go bardziej popularnym niż inni artyści. Przykład 2: Młody człowiek marzył o tym, aby zobaczyć kogoś stojącego na czerwonym dywanie. W prawdziwym życiu jego ojciec używał pieniędzy, aby pokazać się ze wszystkimi swoimi przyjaciółmi.