Rysowania

Marząc, że rysujesz przedmiot sugeruje, że musisz być bardziej hojny i charytatywny. Jednocześnie musisz zaakceptować ryzyko związane z opuszczeniem miejsca docelowego do miejsca docelowego.