Punch

Marząc, że jesteś punching kogoś lub coś reprezentuje agresję i ukryty gniew. Może być również symbolem mocy i twojej zdolności do czerpania siły z wewnątrz siebie. Śniąc, że nie jesteś w stanie rzucić cios wskazuje, że czujesz się bezradny. Możesz mieć poczucie własnej wartości i kwestie zaufania. Marząc, że pijesz cios, reprezentuje witalność i odnowę.