Znak niepełnosprawnych

Sen o niewystarczającym znaku symbolizuje sytuacje życia, w których nie ma możliwości przepraszania za konwencjonalne zasady, jeśli to konieczne. Pozytywnie, może to odzwierciedlać sympatyczny sposób obchodzenia słabości. Negatywnie, oznaką niedoboru może odzwierciedlać samoświadomość, posuwając się zbyt daleko unikając zasad, które mają zastosowanie do innych. Oszukiwanie lub arogancko wykorzystywanie kogoś dobrej natury, aby iść do przodu.