Po

Aby lepiej zrozumieć to marzenie, przeczytaj również interpretacje prześladowań.