Ślina, baba

Aby zobaczyć ślinę jest niejednoznaczny symbol snów. Marząc o tym może symbolizować seksualne / zmysłowy apetyt lub trochę twórczej energii. Dreaming, że jesteś plucie się śliny oznacza, że masz pewne niepokoje o utratę kontroli, fizycznie lub emocjonalnie. Aby zobaczyć ślinę zwierzęcia we śnie, oznacza intensywne uczucie gniewu i wściekłości.