Salon

We śnie zobaczenia siebie lub kogoś innego w salonie, reprezentuje obraz, który przedstawiasz innym i sposób, w jaki idziesz o swoim życiu. Jest reprezentatywny dla twoich podstawowych przekonań o sobie i kim jesteś.