Soli

Aby zobaczyć sól, kiedy śnisz, jest to ciekawy znak swojego marzenia. Ten znak wskazuje na dodanie smaku i nowe znalezione rozszerzenie doświadczenia życiowego. Być może doświadczasz i masz duże poczucie indywidualnego zasłużonego i zwiększonego entuzjazmu i wigoru w swoim życiu. Twoje wysiłki się opłacają. Alternatywnie, sól symbolizuje również pewność siebie, prawdę, poświęcenie i długowieczność. Marząc, że jesteś solenie mięsa oznacza piętrząc długu i w rezultacie będzie stale nękane przez kolekcjonerów.