Saint

Marzenie o byciu świętym symbolizuje aspekt siebie, że zdałeś sobie sprawę, że jesteś doskonały, lub nigdy nie zrobiłeś nic złego. Uznanie lub uznanie całkowitej uczciwości, sprawiedliwości lub niewinności. Prawdziwa życzliwość lub służyć innym na wystawie. Być szanowanym za to, że żyli według waszych zasad. Negatywnie, święty może odzwierciedlać niepokój lub asertywną postawę, jak uniknąć bycia zauważonym, aby zrobić coś złego. Okłamywanie innych, że nie można zrobić nic złego. Może to być również przedstawienie zazdrości lub urazy, że ktoś inny jest szanowany o wiele więcej z was.