Safari

Śniąc, że jesteś na safari ma symboliczne znaczenie nie jest cywilizowany. Safari we śnie, oznacza potrzebę całkowitej wolności społeczeństwa. Być może marzyciel chce odrzucić zasady i normy społeczne. Safari jest również interpretowane jako próba uwolnienia się od sytuacji, które ograniczają marzyciela. Często takie sytuacje są tworzone przez granice regulacji w cywilizacji.