Sabotaż

Marząc, że zostałeś sabotowany, reprezentuje budząc się konfliktów. Przytłaczający niepokój zagraża granicy między twoim ego a podświadomością. Musisz pozbyć się starych postaw i starych sposobów myślenia.