Roboty

Sen o robocie symbolizuje mechaniczny, metodyczny i sztywny styl myślenia. Automatyczne myślenie lub niezrealistyczne myśli. Decyzje całkowicie proste lub bez emocji. Alternatywnie, robot może odzwierciedlać twoje postrzeganie kogoś, kto robi to, co mówią bez pytania. Może to być również reprezentacja własnej tendencji do robienia tego, co ktoś ci powiedział bez pytania.