Roadkill

Sen o roadkill symbolizuje twoją opinię o czymś, co zawiodło lub zawstydziło cię, aby dostać się na swój sposób. Cele lub intencje innej osoby, które zostały utracone podczas uzyskiwania w cudzy sposób. Może to być również reprezentacja Ciebie lub kogoś innego, kto nie słyszy ostrzeżenia. Niezamierzone uszkodzenie podczas realizacji celu.