Magazyn

Aby przeczytać magazyn może być rozumiany jako przejaw podświadomości, ponieważ jesteś otwarty na różne nowe pomysły. Należy również wziąć pod uwagę temat i nazwę magazynu i jego symboliki.