Delta Asa

Sen o lotniowanie symbolizuje uczucia o tym, jak łatwo jest zrobić coś ryzykownego lub niebezpiecznego na własną rękę. Pozytywnie, lotniarstwo może symbolizować odmowę posiadania, ponieważ inni uważają, że sytuacja jest zbyt niebezpieczna lub trudna. Alternatywnie, lotnia może odzwierciedlać uznanie zauważyć, jak łatwe, coś, co inni uważają za niebezpieczne lub ryzykowne. Negatywnie, lotnia może odzwierciedlać przestraszyć innych, lub pokazano z robieniem czegoś uznanego za ryzykowne, jest bardzo łatwe. Może to być również znak, że bierzesz zbyt wiele szans, aby zrobić coś dla siebie. Myślenie o czymś ryzykownym lub trudnym jest bardzo łatwe.