Recyklingu

Marzenie o recyklingu symbolizuje ponowne wykorzystanie pomysłu. Robi to samo w nieco inny sposób. Przykład: Człowiek marzył o wyjęcie z recyklingu. W prawdziwym życiu zamienił znaki suplementu witaminowego i uznał go za bardziej skuteczny. Recykling odzwierciedla ideę używania tej samej witaminy w inny sposób.