Radar

Sen o radarze symbolizuje introspekcję i intuicyjną świadomość. Poczucie tego, co jest normalne i zdolność do natychmiastowego wykrywania nieprawidłowości. Być w stanie zobaczyć z wyprzedzeniem, poczuć coś się, lub natychmiast wykryć problemy.