Rabin

Sen o rabinie symbolizuje ciebie lub kogoś innego z ostatnim słowem o tym, co jest lub nie jest ~pozytywne~. Osoba lub sytuacja, która wymaga całkowicie uporządkowanej lub prawnej sytuacji. Coś w twoim życiu powinno być całkowicie wolne od negatywnych wpływów. Rabin odzwierciedla silną potrzebę utrzymania bardzo wysokich standardów, pozytywnych nawyków lub silnego skupienia się na pomaganiu innym. Przykład: Nieżydowski człowiek marzył o rozmowie z rabinem. W prawdziwym życiu wierzył, że klasa szkolna jest odpowiednia, a jego ojciec zażądał, aby ponownie wziąć udział w kursie dla lepszej klasy.