Okręg wyborczy Quoit

Aby grać w siatce w procesie śnienia, może być niska symbolika zaangażowania i utraty pracy.