Psikocinese

Marząc, że masz psychokinezy, wskazuje na swoją tendencję do manipulowania otoczeniem. Jesteś bardziej kontrolujący.