Programy

Sen o oprogramowaniu symbolizuje twoje cechy osobowości, nawyki i zachowania. Sposób myślenia. Należy wziąć pod uwagę typ oprogramowania. Instalowanie lub pobieranie oprogramowania na komputerze może oznaczać dostosowanie się do nowego sposobu myślenia w inny sposób.