Wziął

Sen o uwięzieniu symbolizuje poczucie bycia bezużytecznym lub niesienia ucieczki przed życiowymi problemami. Stres lub strach cię przeciążają. Utrata zaufania do siebie lub zdolności do rozwoju. Alternatywnie, aresztowanie może reprezentować brak jasnych celów lub niskie poczucie własnej wartości. Nie wierz w siebie na tyle, aby przejść dalej lub mówić głośniej.