Popularny duński

Sen o Duńczykach symbolizuje aspekt samego siebie, który jest krytyczny lub dużo narzeka. Ty lub ktoś, kto zawsze realizuje coś złego. Negatywnie, może to odzwierciedlać twoje lub kogoś innego, kto jest bardzo zaniepokojony znalezieniem czegoś złego. Przekroczenie linii jest niegrzeczny o problemach innych. Nigdy nie chcieć powiedzieć komuś innemu, co jest atrakcyjne lub pozytywne o sobie.