Pony

aby zobaczyć kucyka, kiedy marzysz, wyróżnia się jako symbol radości, zabawy, zabawy. Kucyk jest również znakiem zabawnych przyjemności w twoim życiu. Alternatywnie, jazda na kucyku (mały koń) jest reprezentatywna dla niewykorzystanych, słabo rozwiniętych, niezdyscyplinowanych umiejętności, aby coś zrobić lub działać w określony sposób.