Zanieczyszczenia

Marząc o zanieczyszczeniu, wskazuje, że trzeba oczyścić swoje myśli i słowa.