Policji

Policjant we śnie, reprezentuje władzę, kontrolę i obowiązki. Najbardziej zinterpretowane marzenie policjanta wyjaśnia w wymarzonej policji.