Ustawodawca

Marzenie o byciu członkiem organu ustawodawczego w kraju lub państwie jest symbolem nadmiernej dumy i samozadowolenia. Marząc o byciu członkiem parlamentu, okazuje samozadowolenia w swoich osiągnięciach, dobytku lub umiejętnościach. Co więcej, to marzenie wskazuje, że możesz nie mieć lub nie możesz znaleźć postępu w społeczeństwie. Oznacza to również, że rzeczywista ekspansja gospodarcza jest ograniczona.